این جزوه شامل ۵۲ صفحه بوده و به صورت کاملا روان، بخش عربی صرف ساده را در قالب نمودار توضیح میدهد.

برای تهیه این جزوه می توانید با جناب آقای سمیعی تماس حاصل فرمایید.

شماره تماس:

۰۹۱۱۷۶۳۶۹۷۶